กระเบื้อง BEZEN

                                                            

White Granito                                                                                                                                                    Charcoal

RT4410 : 4” x 4”RTTZ10 : สี่เหลี่ยมคางหมูRTTA10 : สามเหลี่ยม                                          RT4489 : 4” x 4”RTTZ89 : สี่เหลี่ยมคางหมูRTTA89 : สามเหลี่ยม

                                                           

Slate Gray                                                                                                                                                            Yellow Stone

RT4481 : 4” x 4”RTTZ81 : สี่เหลี่ยมคางหมูRTTA81 : สามเหลี่ยม                                            RT4420 : 4” x 4”RTTZ20 : สี่เหลี่ยมคางหมูRTTA20 : สามเหลี่ย

                                                          

Silalang                                                                                                                                                               Sandy Pink

RT4490 : 4” x 4”RTTZ90 : สี่เหลี่ยมคางหมูRTTA90 : สามเหลี่ยม                                        RT4451 : 4” x 4”RTTZ51 : สี่เหลี่ยมคางหมูRTTA51 : สามเหลี่ยม

                                                         

Red Brown                                                                                                                                                         Prima Gold

RT4456 : 4” x 4”RTTZ56 : สี่เหลี่ยมคางหมูRTTA56 : สามเหลี่ยม                                         RT4425 : 4” x 4”RTTZ25 : สี่เหลี่ยมคางหมูRTTA25 : สามเหลี่ยม

                                                        

Topaz                                                                                                                                                                 Royal Green

RT4428 : 4” x 4”RTTZ28 : สี่เหลี่ยมคางหมูRTTA28 : สามเหลี่ยม                                       RT4431 : 4” x 4”RTTZ31 : สี่เหลี่ยมคางหมูRTTA31 : สามเหลี่ยม

                                                       

Jazzy Blue                                                                                                                                                       Sky Blue

RT4473 : 4” x 4”RTTZ73 : สี่เหลี่ยมคางหมูRTTA73 : สามเหลี่ยม                                       RT4471 : 4” x 4”RTTZ71 : สี่เหลี่ยมคางหมูRTTA71 : สามเหลี่ยม