หลังคาเหล็ก แบบดัดโค้ง

หลังคาดัดโค้ง

 

หลังคาเหล็ก ชนิดดัดโค้ง ทางเราก็สามารถดัดโค้งให้ได้รูปตามหน้างานของลูกค้าที่จะติดตั้งได้เลยค่ะ

เพื่อให้มีความพอดีกับโครงสรา้งเหล็ก ทำให้หลังคาเหล็ก ดัดโค้งนั้น มีความสวยงามดูพอดีกับโครงสร้าง

เพื่อให้ได้ความสวยงามจำเป็นจะต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญงานติดตั้งหลังคาเหล็ก ชนิดดัดโค้งด้วย

เพราะส่วนมากแล้ว ช่างที่ไม่เคยผ่านงานติดตั้งหลังคาดัดโค้งมางานจะออกมาไม่สวย

ร่วมแสดงความคิดเห็น