ฉนวนกันความร้อน

PU Foam JSSTEEL

P.U. FOAM
ฉนวนโฟมโพลียูริเทน
 • สามารถลดการแผ่รังสีและการนำความร้อนได้มากกว่า 90%ที่ค่าสัมประสิทธิ์การนำำความร้อนที่ต่ำที่สุด
  รองจากสุญญากาศ
 • คงสภาพการเป็นฉนวนที่อุณหภูมิการใช้งานสูงถึง 100องศาเซลเซียสและต่ำสุดถึง -118 องศาเซลเซียส
 • มีโครงสร้างของเนื้อโฟมแบบ SEMI-CLOSED CELLS  จึงสามารถดูดซับเสียง ป้องกันเสียงรบกวน
  เสียงก้อง หรือเสียงซึ่งอาจผ่านทะลุผ่านมาจากภายในสู่ภายนอกหรือจากภายนอกสู่ภายในได้เป็นอย่างดี
 • ทนต่อกรดและด่าง ไม่นำไฟเนื่องจากผสมสารกันไฟ มีน้ำหนักเบา ทนทาน สามารถรับแรงกดได้มาก
  กว่า4 kPa
 • มีคุณสมบัติในการประสานกับวัสดุอื่นดีเยี่ยม สามารถเกาะติดแน่นผิวหลังคาเหล็ก โดยไม่มีช่องว่างหรือ
  โพรงอากาศ จึงสามารถกันรั่ว กันซึม และป้องกันการเกิดสนิมได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังช่วยป้องกัน
  การเกิดการกลั่นตัว หรือควบแน่นรวมตัวกันเป็นหยดน้ำที่เิกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
 • U.FOAM เป็น Versatile Cellular Plastic   จึงมีความคงทนแข็งแรงน้ำหนักเบา ไม่เสื่อมสภาพ
  ตลอดอายุการใช้งาน  ไม่หลุดร่อน  ไม่มีรอยต่อ  ติดกันเป็นเนื้อเดียวตลอด  สามารถกำหนดความหนา
  ได้ตามต้องการ และปลอดภัยจากมด มอด ปลวกหรือแมลงต่างๆอีกด้วย
 • U.FOAM ฉีดติดสำเร็จรูปมากับ Metal Sheet ทำให้ติดตั้งง่ายสะดวกในขั้นตอนเดียว ประหยัดเวลา
  และค่าติดตั้ง

PE-JSSTEEL

P.E. SHEET
ฉนวนกันความร้อนโพลีเอทิลีน

ฉนวนใยแก้ว มีขนาดความหนาแน่นน้อยกว่าฉนวน PU

ร่วมแสดงความคิดเห็น